Dla rodziców


Poniżej znajdują się prezentacje multimedialne poświęcone tematom prezentowanym rodzicom podczas zebrań przez pedagoga szkolnego panią Aleksandrę Siekierę. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami.

1. Dziecko w grupie rówieśniczej: dziecko-w-grupie-rowiesniczej.ppt

2. Przeciwdziałanie uzależnieniu od Internetu: przeciwdzialanie-uzaleznieniu-od-internetu.ppt

3. Praca domowa - ważna rzecz!!!: praca-domowa-wazna-rzecz.ppt

4. Napoje energetyzujące = substancje uzależniające: napoje-energetyzujacesubstancje-uzalezniajace.ppt