Dlaczego baterie są jak bakterie?


Konkurs ekologiczny pod nazwą "Program upowszechniania wiedzy na temat prawidłowego postępowania ze zużytymi bateriami pt. Czy baterie są jak bakterie?" powstał w celu upowszechniania wiedzy na temat prawidłowego postępowania ze zużytymi bateriami przenośnymi. Ideą Konkursu jest zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na istotną kwestię prawidłowego postępowania z odpadami niebezpiecznymi, jakimi są baterie i akumulatory przenośne, a także wzrost świadomości i odpowiedzialności społecznej za stan środowiska naturalnego oraz wykształcenie prawidłowych postaw życiowych młodego pokolenia Polaków w dziedzinie szeroko rozumianej ochrony środowiska.

Więcej informacji o Konkursie pod adresem:
http://www.klimatdladzieci.pl/