Samorząd Uczniowski


Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Gawłowie, składa się z uczniów "trójek klasowych". Wybory władz Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2017/2018, odbyły się we wrześniu 2017 r. pod przewodnictwem opiekunów SU Pani Katarzyny Kalinowskiej i Zofii Tokarskiej-Chojnackiej.

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego

Weronika Kalinowska, kl. 7Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego

Marta Abka, kl. 7


Skarbnik

Sylwia Walczak, kl. 6


Sekretarz Samorządu Uczniowskiego

Marysia Zimniak, kl. 5