Szkoła dobrego wychowania


Od lutego nasza szkoła realizuje ogólnopolski projekt
pt. „Szkoła dobrego wychowania”
, którego celem jest zapoznanie uczniów ze standardami dobrego wychowania oraz uświadomienie dzieciom jak ważne jest ono w codziennym życiu. Przystępując do projektu zobowiązani jesteśmy do realizacji następujących zadań konkursowych:

  1. Przeprowadzenie debaty uczniowskiej na temat dobrego wychowania oraz opracowanie Szkolnej Karty Zasad Dobrego Zachowania. Ocena jury na podstawie sprawozdania, prac plastycznych/ pisemnych przesłanych do jury konkursu.
  2. Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu  wiedzy, wśród uczniów na temat savoir vivre. Laureaci otrzymają dyplom „Mistrz savoir vivre” przygotowany przez szkołę. Ocena na podstawie sprawozdania, testów wiedzy, prac plastycznych/literackich przesłanych do jury konkursu.
  3. Opracowanie krótkich prac pisemnych nt.: „Moje zachowanie świadczy o mnie”. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac przesłanych do jury konkursu.
  4. Przeprowadzenie międzyklasowych inscenizacji na temat znajomości i stosowania zasad dobrego zachowania na co dzień w stosunku do osób starszych, dorosłych, rówieśników…. Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć przesłanych do jury konkursu.
  5. Wykonanie plakatu, którego tematem przewodnim będzie „Mój wygląd świadczy o mnie”. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac przesłanych do jury konkursu.
  6. Jestem grzeczny i nie wstydzę się mojego zachowania. Pogadanka z uczniami nt. dobrego i złego wpływu środowiska na wychowanie i zachowanie młodego człowieka. Ocena na podstawie prac pisemnych/plastycznych przesłanych do jury konkursu.
  7. Zgłoszenie swoich przedstawicieli do udziału w seminarium Szkoła dobrego wychowania, które w okresie od 26.01.2015 r. do 10.04.2015 r. przeprowadzi w formule e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie (zadanie obowiązkowe).
Źródło: http://dobre-wychowanie.pl/konkurs/szkola-dobrego-wychowania/