Zajęcia pozalekcyjne i organizacje uczniowskie


Zajęcia pozalekcyjne i organizacje uczniowskie


Nazwa zajęć
Odpowiedzialni
Samorząd Uczniowski
Zofia Tokarska-Chojnacka
Katarzyna Kalinowska
Szkolne Koło Oszczędności
Monika Orlińska
Świetlica
Katarzyna Kalinowska
Ewa Grzelak
Karolina Stępień
Zofia Tokarska - Chojnacka
Jadwiga Głuchowska
Pedagog szkolny
Aleksandra Siekiera
Logopeda
Aleksandra Siekiera
Biblioteka
Piotr Figut
Koło polonistyczne
Iwona Jaworska
Koło matematyczne
Małgorzata Modrzejewska
Adam wojciechowski
Koło przyrodnicze
Agnieszka Wójcik
Koło szachowe
Piotr Figut
Szkolne Koło Tańca
Monika Orlińska
Chór
Adam Wojciechowski
Terapia pedagogiczna
Aleksandra Siekiera
Monika Wieczorek - Czaja